Predajca

Názov:Computer Service, s.r.o.
IČO:36701017
DIČ:2022272428
IČ DPH:SK2022272428
Mesto:Vlčkovce
PSČ:919 23
Adresa:353
Telefón:+421911329186
E-mail:krajcir@computerservice.sk
Kontakt:Martin Krajčír

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 033/321 25 27
  • 033/321 25 21
Fax:
  • 033/321 25 23