PrevádzkareňComputer Service, s.r.o.
353
919 23 Vlčkovce


: +421911329186
: krajcir@computerservice.sk

SídloComputer Service, s.r.o.
Vlčkovce 353
919 23 Vlčkovce

: 36701017
: 2022272428
: SK2022272428


Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 033/321 25 27
  • 033/321 25 21
Fax:
  • 033/321 25 23